โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
วันที่ 1 เมษายน 2565 นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอพุนพิน นำหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดประชาวงศาราม โดยได้ร่วมกันตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดใบไม้ ล้างโรงอาหารและหอประชุม ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Local Quarantine : LQ) ของตำบลกรูด
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,12:00   อ่าน 21 ครั้ง