โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
หมู่ที่ 1   ตำบลกรูด  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077401195
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 5) 16 พ.ค. 65
ประกาศแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม Line กลุ่มห้องเรียน (อ่าน 40) 19 เม.ย. 65
การร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ด.ช.เปรมกิตต์ สิงหเดโช (อ่าน 32) 18 เม.ย. 65
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 38) 05 เม.ย. 65
ยินดีต้อนรับครู กนกวรรณ สถาพรหม (อ่าน 43) 01 เม.ย. 65
การนำเสนอการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 40) 01 เม.ย. 65
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (อ่าน 34) 01 เม.ย. 65
การใช้สถานที่ทดสอบโดรนการเกษตร (อ่าน 30) 30 มี.ค. 65
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน (อ่าน 27) 30 มี.ค. 65
การเยี่ยมนักเรียนที่ติดเชื้อ โควิด-19 (อ่าน 31) 28 มี.ค. 65
การทดสอบ NT นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 30) 18 มี.ค. 65
การมอบของที่ระลึกให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ (อ่าน 21) 18 มี.ค. 65
การประชุมเพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน (อ่าน 22) 14 มี.ค. 65
การฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 (อ่าน 22) 11 มี.ค. 65
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำ ว PA และรายงานการปฎิบัติงาน (อ่าน 24) 08 มี.ค. 65
การทดสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 20) 04 มี.ค. 65
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 22) 01 มี.ค. 65
กิจกรรมวันมาฆบูชา (อ่าน 212) 15 ก.พ. 65
การแนะแนวการศึกษา (อ่าน 210) 15 ก.พ. 65
การสอบ O-Net ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 382) 12 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 909) 10 ก.พ. 65
กิจกรรมเด็กดีศรีประชา ประจำเดือน มกราคม 2565 (อ่าน 163) 09 ก.พ. 65
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 ประเภทก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก (อ่าน 156) 02 ก.พ. 65
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน พัฒนาโรงเรียน (อ่าน 153) 26 ม.ค. 65
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 124) 21 ม.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรครูโรงเรียนวัดประชาวงศาราม (อ่าน 613) 18 ม.ค. 65